De voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met b-windekind.be aan gaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie te regelen tussen U en b-windekind.be.  Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon die de order heeft geplaatst en/of in wiens opdracht is gehandeld.
Geldigheid van deze voorwaarden
*Indien u bij b-windekind.be een artikel bestelt, gaat u accoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.
*Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
*Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
Produkt-prijzen
*Alle genoemde produkt-prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
*b-windekind.be neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf-,zet- of typefout. Prijswijzingen zijn voorbehouden.
*De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling. Tarieven die door b-windekind.be gehanteerd worden zijn volgens de tarieven van TGP-post
*Indien uw bestelling bij ons binnen is krijgt u van ons een e-mail met daarin de verzendkosten gemeld. Het is ook mogelijk om uw bestelling bij b-windekind.be af te halen.
Levering en leveringsvoorwaarden :
*Als b-windekind.be de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling (= als bedrag op onze rekening is bijgeschreven) binnen 7 werkdagen geleverd. Deze leveringstijd geldt als indicatie. Indien niet binnen deze 7 werkdagen geleverd zal kunnen worden, wordt u hiervan middels e-mail op de hoogte gesteld.
*Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan b-windekind.be kan worden toegerekend, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

*b-windekind.be behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
*Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan TGP-post. Leveringen alleen binnen Nederland. De bestelling wordt bezorgd op het door u opgegeven adres. Beschadigde pakketten dienen nooit geaccepteerd te worden, daar we dan geen garantie kunnen geven.
*Indien de opdrachtgever de bestelde artikelen niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde artikelen voor zijn/ haar rekening en risico te zijner/harer beschikking gehouden.
*evt. levering naar het buitenland zal geschieden tegen de geldende TGP-tarieven, welke vooraf opvraagbaar zijn.
Zichttermijn:
*Indien u een produkt, om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft u het recht om het produkt binnen 7 dagen na levering aan b-windekind.be terug te zenden.Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het produkt onbeschadigd is en het produkt ook geen verbruik-/gebruiksporen vertoond. De kosten van de retourzending komen voor Uw rekening. Retourzenden kan alleen na telefonisch overleg. U dient hiervoor een e-mail te sturen aan: info@pinohoutenspeelgoed.nl waarin u uw telefoonnummer kenbaar maakt en wij bellen u direct na ontvangst van deze mail terug op de door u aangegeven tijd
Als b-windekind.be het artikel/de artikelen heeft ontvangen en gecontroleerd, wordt het door u betaalde bedrag, vertegenwoordigend het teruggenomen artikel/artikelen, binnen 7 werkdagen teruggestort.De door u gemaakte verzendkosten worden niet vergoed. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
Reclamering:
*Accepteer nooit beschadigde pakketten, uw garantie vervalt hiermee.
*Indien het artikel/artikelen defect is /zijn, tijdens het transport is beschadigd of het betreft een verkeerde levering, dient u binnen 5 dagen b-windekind.be via e-mail te informeren en daarin aan te geven wat er aan mankeert. Indien de opdrachtgever , ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen middels e-mail heeft gemeld, vervalt elk recht op reclame.
*Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij b-windekind.be te worden gedeponeerd. b-windekind.be dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
*Klachten m.b.t.een deel van de afgeleverde artikelen kunnen nooit aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
BETALINGEN:
*Iedere bestelling wordt door b-windekind.be middels brief (TGP) bevestigd. In deze brief wordt het over te maken bedrag vermeld.
*Zodra dit over te maken bedrag is bijgeschreven op de rekening van b-windekind.be wordt het pakket verstuurd. U ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail.